• Letný denný tábor

     • Letný denný tábor 6.7. - 10.7.2020

      Letný denný tábor

       

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      V našom letnom dennom tábore prežijete každý deň nový zážitok. Dovoľte, aby sme Vám predstavili náš program na prvý júlový týždeň 6.7.  – 10.7.2020. Žiaci sa môžu nahlásiť aj na konkrétny deň letného denného tábora, pričom zmena program je vyhradená kvôli počasiu.

      Cena za celý týždeň je 80 eur.

      Cena za 1 deň je 16 Eur.

      V prípade zúčastnenia sa letného denného tábora so svojím súrodencom je ponúkaná 10 eurová zľava.

      Pondelok (6.7.2020)  – spoznávame okolie Košíc

      Utorok (7.7.2020)  – spoznávame Jasovskú jaskyňu, Jasovský park a jazierko

      Streda (8.7.2020) – prehliadka Botanickej záhrady spojená s výstavou preparovaného hmyzu                                           vrátane tropických motýľov, detský areál Anička

      Štvrtok (9.7.2020)  – zahrajme si Laser game, aktivity na školskom dvore

      Piatok (10.7.2020)  – športujeme na dopravnom ihrisku

       

      Tešíme sa na Vás! :)

       

       

       

       

      PRIHLÁŠKA

      na prímestský tábor s dennou dochádzkou

       

       

      Termín: ..................................................................................................................................................

       

      Meno a priezvisko dieťaťa: ..................................................................................................................

       

      Dátum narodenia dieťaťa: ................................................... Rodné číslo: .........................................

       

      Adresa bydliska: ...................................................................................................................................

       

      Telefónne číslo domov: ........................................................................................................................

       

      Meno a priezvisko matky: ........................................................................................................................

       

      Zamestnávateľ: ........................................................................................................................................

       

      Telefónne číslo do zamestnania: .............................................................................................................

       

      Meno a priezvisko otca: ...........................................................................................................................

       

      Zamestnávateľ: ........................................................................................................................................

       

      Telefónne číslo do zamestnania: .............................................................................................................

       

      Denný príchod a odchod dieťaťa: /príslušnú odpoveď zakrúžkovať/:

      a. / BEZ DOPROVODU

      b. / S DOPROVODOM /uviesť meno a priezvisko/ ...................................................................................

       

       

      ALERGIA, LIEKY a iné dôležité zdravotné ťažkosti: ...............................................................................

       

      Poplatok za prímestský tábor sa rodičia zaväzujú uhradiť do stanoveného termínu, aby mohli byť zabezpečené finančné náležitosti súvisiace s táborom, inak sa dieťa nemôže zúčastniť tábora.

       

      Rodičia vyhlasujú, že prihlásené dieťa je po zdravotnej stránke spôsobilé na plnenie programu prímestského tábora.

       

      Zároveň sa zaväzujú, že v prípade vzniku škody počas tábora, zavinenú ich dieťaťom, v plnej miere uhradia.

       

      Informácie uvedené v prihláške /o prihlásenom dieťati a o jeho rodičoch/ sú dôverné a slúžia len pre potrebu táborových vedúcich, v prípade nutnosti.

       

       

      V Košiciach : ....................................

       

       

      Podpis rodičov:    ...................................                      .................................................................

       

       

       

       

       

       

       

       

     • Harmonogram odovzdávania vysvedčení 30.6.2020

     • Dobrý deň,

       

          v utorok 30.6.2020 sa odovzdávajú vysvedčenia. Vysvedčenia sa budú odovzdávať na školskom ihrisku. Žiaci jednotlivých tried prídu do školy v tomto časovom rozvrhu:

       

      1. ročník         8:00 -   8:30

      2. ročník         8:15 -   8:45

      3. ročník         8:30 -   9:00

      4. ročník         8:45 -   9:15

      5. ročník         9:00 -   9:30

      6. ročník         9:15 -   9:45

      7. ročník         9:30 - 10:00

      8. ročník         9:45 - 10:15

      9. ročník       10:00 - 10:30

       

      Prosím o dodržanie časového harmonogramu.

      Prosím rodičov, aby sa v čase odovzdávania vysvedčení zdržiavali na parkovisku, alebo za bránou školy.

       

      Ďakujem.

     • KARNEVAL

     • Dňa 21.2.2020 (v piatok) sa v našej škole konal karneval. Deti sa predviedli v úžasných nápaditých karnevalových maskách. Nechýbala diskotéka a dobrá zábava. :-)

     • "ROZPRÁVKA MALÝCH VÍL"

     • Dnešná premiéra divadelno tanečného predstavenia “Rozprávka malých víl” bola balzamom na ❤️.Naše deti pod vedením Mgr. Art. Lívie Michalčík Dujavovej a Martina Michalčíka predviedli herecké výkony na profesionálnej úrovni. Nechýbal tanec ani spev. Ďakujeme❤️.

     • BESEDA S POLICAJTMI

     • Včera 13.2.2020 sa žiaci celej našej školy zúčastnili BESEDY S POLICAJTMI na tému " 112, hasiči a prvá pomoc". Žiaci sa dozvedeli o celkovej práci hasičov, naučili sa, aké tiesňové číslo treba použiť pri každom ohrození života a tiež sa obohatili o vedomosti v oblasti poskytnutia prvej pomoci. 

     • 4. Reprezentačný ples

     • Tohtoročný školský ples sa konal v priestoroch GES Clubu. Všetkých hostí pani riaditeľka srdečne privítala prípitkom a celým večerom prítomných sprevádzal moderátor Maťo. V úvodnej časti plesu sa predviedli hostia: Tanečné štúdio Adriany Vrbovej, ElitePole, Kamikadze Crew spolu s deťmi našej školy. :-) Do skorého rána nám do tanca hrala skupina DUO VOICE. Súčasťou plesu bola aj tombola so zaujímavými cenami. 

      Ďakujeme všetkým a veríme, že sa vidíme o rok :-).

     • Geografická olympiáda - školské kolo

     • Dňa 13.12 ( v piatok ) sa na našej škole konalo školské kolo geografickej olympiády v 3 kategóriách.

      Súťažili žiaci 5., 6., 7. a 9. ročníka, v teoretickej a praktickej časti. Úspešní žiaci: 

      5. ročník - Mikhnov, Poprushko, Kriška. 

      6. ročník - Pangrác

      7. ročník - Štroffeková, Prokop

      9. ročník - Šofranko

      Títo žiaci nás budú reprezentovať v okresnom kole. Gratulujeme.

     • Šaliansky Maťko - školské kolo

     • Dňa 10. decembra 2019 si žiaci zmerali sily v prednese slovenských povestí pod názvom Šaliansky Maťko. Šaliansky Maťko je veľkým prínosom pre deti pri poznávaní národnej histórie a kultúry, ako aj pri rozvoji ich estetického vkusu a schopnosti umeleckej komunikácie.

      Vyhodnotenie školského kola v prednese povestí
      1. kategória (žiaci 2. a 3. roč.):

      1. miesto – Dominika  (2. roč.) s postupom do okresného kola

      2. miesto – Bianka  (3. roč.)

      3. miesto – Júlia  (2. roč.), Viktória  (3. roč.)

         2. kategória (žiaci 4.-5. roč.):

      1. miesto – Eva  (5. roč.) s postupom do okresného kola

      2. miesto – Andrea  (5. roč.)

      3. miesto – Ema  (4. roč.), Nikita  (5. roč.)

      3. kategória (žiaci 6.-7. roč.):

      1. miesto – Emília  (7. roč.) s postupom do okresného kola

      Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. miestach budú reprezentovať školu na okresnom kole. Držíme im prsty! Recitátori boli výborní, každý jeden z nich vložil do prejavu kus seba.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu, víťazom blahoželáme.

     • Pytagoriáda 3.- 5.ročník

     • Dňa 10.12.2019 sa konalo školské kolo Pytagoriády pre 3.-5.ročník. Zapojili sa všetky deti z jednotlivých ročníkov.

      Úspešní riešitelia:

      3.ročník – 3 žiaci

      4.ročník -  6 žiaci

      5.ročník -  3 žiaci

      Blahoželáme.

     • "Prvý dotyk so slobodou"

     • Dňa 11.12.2019 sa žiaci 9. ročníka pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie zúčastnili interaktívnej výstavy pod názvom "Prvý dotyk so slobodou" vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach. Žiaci si svoje vedomosti vyskúšali formou kvízu, či poskladaním puzzle s motívom samotnej revolúcie. Nakoniec si pozreli ukážky dobových fotografií a videí. Žiakom sa výstava páčila, uvedomili si, aká je sloboda a demokracia dôležitá pre nás všetkých.  

     • Olympiáda RJ

     • Do galérie Olympiáda RJ boli pridané fotografie.

      Minulý týždeň sa na našej škole konala olympiáda v ruskom jazyku, deti sa popasovali s testom, konverzačnými témami, úlohami z kulturológie a opisom obrázkov. Všetci boli úspešní, do krajského kola postúpil najlepší. 

     • Svetový deň mlieka

     • Dnes 25.9.2019 sme si v škole oslávili Svetový deň mlieka. Deti si pomaškrtili na rôznych mliečnych výrobkoch a spoločne vytvorili výstavku mliečnych produktov. Takto sme si v škole spoločne pripomenuli potrebu mlieka pre náš život.

     • Európsky deň jazykov

     • Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

      Európsky deň jazykov sa oslavuje 26.septembra, no žiaci našej školy ho privítali už skôr.Vďaka zaujímavému podujatiu, ktoré zorganizovala Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach 18.septembra, sa mohli všetci zapojiť do zábavných interaktívnych aktivít a súťaží. Ich hlavným cieľom bolo zábavnou formou zvýšiť celkový záujem o štúdium cudzích jazykov.

     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

     • Dnes sme privítali malých predškolákov v našej škole. Okrem návštevy u prvákov si spoločne vyzdobili vianočné perníčky, vychutnali si vianočný program a prišiel aj Mikuláš :)